Мірошниченко Леся Федорівна

Деталі
         Мірошниченко Леся Федорівнаalt

         Доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

        Народилася 12 червня 1943 р. в м. Дніпропет­ровську. У 1967 році закінчила Вінницький педагогіч­ний інститут імені М. Островського. Понад де­сять років працювала вчителем-словесником, вик­ладачем у вузах Ніжина, Вінниці та Києва. В 1983 р. захис­тила кандидатську дисертацію, у 2000 р. док­торську. З 1991 р.  по 2008 р. завідувала кафедрою методики викладання російсь­кої мови і світової літератури НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Коло наукових інтересів Л.Ф. Мірошниченко пов'язане з актуальними питаннями методики викла­дання літератури. Л.Ф. Мірошниченко   автор 130 наукових праць, науково-методичних розробок, статей, серед яких понад 20 навчальних підручників та посібників для шкіл та 15 навчальних програм, зокрема і перший в Україні підручник «Методика викладання світової літератури» для студентів вищих навчальних закладів, який користується широким попитом серед фахівців і на сьогодні має  декілька перевидань  у різних видавництвах України. Підручники, підготовлені Л.Ф.Мірошниченко, неодноразово ставали переможцями конкурсів навчальних видань, що проводить МОН України. 

Л.Ф. Мірошниченко  основоположник однієї з перших вітчизняних авторських методичних шкіл«Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя світової літератури».Авторську школу професора Л. Мірошниченко з 1990 року офіційно визнано вченою радою НПУ ім. М. Драгоманова. Послідовники школи професора Л.Ф. Мірошниченко активно утверджують демократичну концепцію у навчанні загалом та літератури зокрема.

Керує аспірантами та докторантами.  Під керівництвом Л.Ф. Мірошниченко захищено 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій (спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання зарубіжної літератури).

Мірошниченко Л.Ф. працює членом Спеціалізованої наукової ради із захисту докторських дисер­тацій НПУ ім. М. П. Драгоманова, членом редакційної колегії часописів «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Русская словесность в школах Украины», «Русский язык, литература, культура в школе и вузе».

ОСНОВНІ ПРАЦІ (ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ)

- Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти. К.: Ленвіт, 2000. 240 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Вища шк., 2007. – 415 с. (2 видання, доповнене і перероблене)(Гриф МОН України)

 - Мірошниченко Л. Ф., Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Підруч. для 5 кл. – К.: Навч. книга, 2005. – 288 с. (Гриф МОН України)

-  Мірошниченко Л.Ф. Зарубіжна література: підруч.для 7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 390 с. (Гриф МОН України)

 - Мірошниченко Л. Ф., Ісаєва О.О., Клименко Ж. В. У світі зарубіжної літератури. Посібник хрестоматія для позакласного читання. 5 клас. – К.: «Просвіта», 1998. – 478 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.Зарубіжна література: Підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Вежа, 2001. – 448 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. 9 клас. Посібник-хрестоматія. – Донецьк: ВКФ “БАО”, 2001. – 864 с. (Гриф МОН України)

- Мірошниченко Л.Ф., Дишлюк Ю.М. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9 – 11 класи. Харків, Ранок, 2004. – С. 208.

- MirosnicenkoL.F.DieAktivierungderSchopferischenTetigteitderSchulerimLiteraturunterricht //ZurGestaltungunterrichtlicherKommunikation - theoretischeundpraktischeaspekte 11 interdisziplinarekonferenz. Leipzig, 1989. S. 230-235

- Мирошниченко Л.Ф., Нефедова Т.М. Методические рекомендации по взаимосвязному изучению русской, украинской и зарубежной литературы в средней школе.  К.: КГПИ, 1987. 30 с.

- Мирошниченко Л.Ф. Блочная система изучения курса методики пре­подавания русской литературы в пед. вузе: Метод. рек. для студ. спец. 02.17.00 «Рус. яз. и лит». К.: РУМК, 1991. 23 с.

- Мирошниченко Л.Ф. Практические занятие по методике препода­вания русской литературы в пед. вузе: Метод. рекомендации. К., 1993.50 с.

- Мирошниченко Л.Ф. и др. Проблемы преподавания русской литературы. Л.: Просвещение, 1989. 208 с.

 

 

 

 

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

760773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
739
567
3186
746653
12355
17388
760773

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-09-20 21:54:46
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ